Döviz Alış Satış
USD 7,7975 TL 7,8116 TL
EUR 7,4747 TL 7,5241 TL
İletişim
Merkez:
Telefon:
+90 0216 302 30 30
+90 0216 302 30 40
+90 0216 302 30 41
Fax:
+90 0216 302 30 31
+90 0216 302 30 42
E-Posta:
info@alphangumrukleme.com
alpay@alphangumrukleme.com
Adres:

ATATÜRK CAD. ERİŞ SİTESİ 66/1 B BLOK KAT:4 DAİRE:20 SAHRAYICEDİD- ERENKÖY/ İSTANBUL

 
 
 
Vekaletname

VEKALETNAME

Sirketimizin adina gelen veya gönderilen firmamizca belirlenip bildirilecek esyalarin Serbest Dolasima Giris, Transit, Gümrük Antrepo, Dahilde Isleme, Gümrük Kontrolü Altinda Isleme, Geçici Ithalat, Hariçte isleme ve Ihracat Rejimlerine tabi tutulacak her türlü esyanin , gümrüge sunulmasi, gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi tutulmasi, esya ile ilgili olarak Baglayici Tarife veya Baglayici Mense Bilgisi talep edilmesi ,Gümrük Uzlasma Yönetmeligi, OKSB, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanmasi islemleri ile ilgili olarak, Serbest Bölgelerde , Ihracatçi Birliklerinde, Kambiyo Mercilerinde ,Ticaret Ve Sanayi Odalarinda , Zirai karantinada, Hifzisihha, Veteriner müdürlükleri ,Vilayet ve Konsolosluklarda,Elçiliklerde,Hazine Müstesarligi ,Ekonomi Bakanligi, Gümrük ve Ticaret Bakanligi, Bilim Sanayi Teknoloji, Çevre, Enerji, Maliye, Gida Tarim Hayvancilik Bakanliklarinda, Tarim Il Müdürlüklerinde, Ekonomi Bakanligi DTS Grup Baskanliklarinda ve tüm Bölge Müdürülüklerinde,Türk Standartlari Enstitüsünde,Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu ,Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanliginda ,Ticaret Borsalarinda Bölge Ticaret Müdürlüklerinde, Sanayi Il Müdürlüklerinde ,Liman Isletmelerinde , Geçici depolama Yerlerinde ,Özel ve Genel Antrepolarda, dahil olmak üzere Bakanliklarda , Müstesarliklarda, Genel Müdürlüklerde , Basmüdürlüklerde, Tasis isletme Müdürlüklerinde, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde,Dis Ticaret Müstesarligina bagli tüm birimlerde ve Tüm resmi dairelerde mevzuatin Gümrük Müsavirlerine verdigi yetki ve sorumluluk çerçevesinde kullanilmak üzere kendilerine tevdi edecegimiz uluslararasi ticari ve hukuki teamüllere uygun olarak tarafimizca ve ilgili mahreç ülke sirketlerince tanzim edilen ve gerçek durumu yansitan dogru ve sihhatlerine iliskin tüm sorumlulugu tarafimiza ait bulunan fatura ,proforma fatura, mensei ispat belgeleri, mahreç çikis beyannamesi sureti, alim satim sözlesmesi, ATR ,EUR 1,EURMED,FORMA,MENSEI sigorta poliçesi, tasima belgeleri (ana/ara konsimento) ,çeki (agirlik/kap) listesi, yatirim tesvik belgesi, nihai kullanim izin belgesi, navlun makbuzu,ekspertiz raporu, dahilde isleme izin belgesi, ithalat/ihracat izin belgeleri, gözetim ve korunma önlemleri çerçevesinde alinan belgeler ve esyanin kiymetini etkileye bilecek royalti / lisans ödemeleri , satici ile aramizda münasebet bulunmasi ve ithalatimiza / ihracatimiza kisitlama kosul veya edim konulmasi hallerinde bu duruma iliskin tarafimizdan tevdi edilen bilgi ve  belgelere uygun olmak sartiyla gümrük beyannamelerinin ilgili kutularinin ve gümrük kiymet bildirim formunun doldurulmasi ve imzalanmasi islemlerinin ifasi ve takibine yetkili olmak üzere, Esya ile ilgili uygunluk yazilari, ,ITKIB Kayit Belgesi,onay belgeleri, satis sonrasi hizmet yeterlilik belgesi, garanti belgesi, kontrol belgesi, ithalat izleme belgesi, özel izin , ithalat izni,ihracat izni, TSE belgeleri, ölçü ayarlar, radyasyon güvenligi, TSE,Kontrol Belgeleri, dahilde isleme izin belgesi, yatirim tesvik belgesi, hariçte isleme izin belgesi, serbest bölge sirket kurulus belgesi, faaliyet belgesi,giris islem formu , çikis islem formu, ön statü belgesi ,muafiyet ve onay belgeleri, İNF belgeleri gibi belgelerin alimi ile ilgili kuruluslarda yapilacak her türlü is ve islemleri yürütmeye, isin geregi belgeleri tanzim ve imzaya yetkili olmak üzere, Konsimento,ordino almaya /cirolamaya, Yük teslim talimat formu almaya,tahmil tahliye ve teslim islemleri yapmaya, yaptirmaya, esyanin sevk ve nakline ,rapor tutanak ve rezerve zapti tanzim etmeye, ettirmeye ve imzalamaya,Acenteler ,antrepolar ve liman isletmeleri nezdinde navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve esyayi takip ve tetkike, esyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkisi talep etmeye, tespit yaptirmaya, vergi, resim, harç, teminat, depozito, fazla mesai, yolluk, harcirah ve navlun gibi bedelleri yatirmaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye,ordinolari teslim almaya, taahhütname imzalamaya ve ibraza , her türlü teminati saymanlik müdürlügüne yatirmaya, bunlara ait itiraz islemleri yapmaya yatirilan bu bedelleri ve teminatlari geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye, Saymanlik Müdürlükler' inde iade edilen çek fazlaliklarinin ilgili bankalardan tahsiline, navlun bedeller, ardiye mesai ücretleri yatirmaya ve yatirilmis olanlari geri almaya, taahhütname imzalamaya, ve ibraza ve esyanin gümrüklenmesi için yasal çerçeve içerisinde yapabilecegimiz tüm islemleri ifaya ve ikmale mezun ve yetkili olmak üzere ve bunlarin yaninda  Ihracatçi Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafindan hazirlanan E-Birlik Projesi kapsaminda sunulan ve net-work aglari kullanilarak Ihracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanmasi,Kayir Belgesi basvurusu ve takibi ile telsin alinmasi ile harç ve aidatlarin ayni teknoloji kullanilarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanilmasi için sistem kullanim esaslarinin gösterir taahhütnamelerin imzalanmasi ve söz konusu sistemin kullanilmasina yarayacak sifre/sifrelerin ve kullanici adinin benim/bizim adimiza teslim alinmasina yetkili olmak üzere,TAREKS SISTEMI DAHILINDE ITHALAT ,IHRACAT,TRANSIT VE HER TÜRLÜ ISLEM IÇIN BASVURU,TAKIP VE SONUÇLANDİRİLMASİ IÇIN  Türk Standartlari Enstitüsü, TSE Ithalat Temsilcilikleri, TSE Kalite Kampusu; TSE tarafindan yetkilendirilmis laboratuvarlarda yapilacak islemler; basvuru yapilmasi, taahhütname imzalanmasi, Just İn Time ile ilgili her türlü basvuru ve taahhütnamelerin imzalanmasi,  buralarda is takibi, numune alinmasi,ücretlerin ödenmesi, ,olumlu/olumsuz deney ve inceleme sonuçlarinin alinmasi ,deney ve inceleme sonucunda firmamiz adina alinan numunelerin geri alinmasi, deney/inceleme sonuçlarina itiraz , olumsuzluk yazilarinin alinmasi, beyan öncesi inceleme /herhangi bir ithalat islemi  için kapsam sorma ve kendilerine ait E-Imza ile ya da islak imzali islemleri ifaya ve bunun gibi yasal çerçeve içerisinde yapabilecegimiz tüm islemlerde yetkili olmak üzere , 4458 sayili Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliginde belirtilen yasal haklar çerçevesinde firmamiz adina Dolayli Temsilci Sifati ile Türkiye Gümrük Bölgesi içinde esyalarimizin gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi tutulmasina iliskin her türlü gümrük islemini takip edip sonuçlandirmak ve gümrük idarelerinde idari itiraz haklarimizi kullanmak üzere, Atatürk Caddesi,Eris Sitesi B Blok No:66/1 Kat 4/20 Sahrayicedit –ISTANBUL Adreslerinde mukim ;

"GEREKLI ISIMLER IÇIN LÜTFEN  IRTIBAT KURUNUZ "

 Is bu vekaletname………………….. tarihine kadar sürelidir./SÜRESIZDIR.

MailBox