Neden
Alphan Gümrük Müşavirliği

1973 yılında M.Tanyar KORKUT tarafından İstanbul 'da bir aile şirketi olarak kurulduk. Yıllar içinde her gün yenilenen bilgi ve becerimizi tecrübelerimize eklerken , 2. Nesilde kurumsal kimliğimize her müşteri veya her işi kabul etmemek gibi bir tercihimiz eklendi. Kurumsal kimlik adına özellikle acil durumlarda gerekli bilgi ve/veya belgeye ulaşabilmek için, hedef kişinin kim olduğu bilinmeyen müşteri temsilcisi bağlantılarında , ancak Cc’ ye eklendiğinde isim görülebilen mail trafiklerinde , santralde beklerken çalan müziğin tınılarını mırıldanmalar da ve gereksiz Zaman kayıpları , beklerken sıkılmalar yaratmak yerine, bizim müşterimize , müşterimizin de bize anında ulaşabileceği , soru veya sorunlara mevzuat dahilinde ve anında çözüm sunabileceğimiz bir hizmet modelini benimsedik. Ucuz fiyatlarla hizmet verebilmek adına her iş ve müşteriyi kabul etmek ve Kontrolsüz büyümek yerine hizmet kalitemizden ödün vermeden kalıcı olabilmeyi ve Butik hizmet verebilmeyi ilke edindik. Çünkü ucuz hizmet verebilmek , verebileceğimiz hizmeti daha kısıtlı - tutumlu ve kişiye / firmaya özel hizmet yerine daha ortaklaşa kullanabilmeyi gerektiriyor , oysa gümrük işlemlerinde verilen hizmetlerin sınırlarının olmaması gerektiğine ve koşulsuz müşteri memnuniyetine inanıyoruz. Biz hizmet verebileceğimiz standartlarımızı en üst çıtada tutup , müşterimizle uzlaşılabilir fiyat belirleyip , soru veya sorunlar bize iletildiğinde çözümünde birlikte geleceğinin bilindiği bir ekolojik ortamı tercih ettik . Sizin de tercihleriniz bu yönde ise , hizmet kalitemizi denemeniz için amadeyiz. Saygılarımızla H.Alpay KORKUT

  İhracat İşlemleri İthalat İşlemleri Transit İşlemleri Hava Kargo Taşımacılığı Karayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı Fuar Organizasyon DanışmanlığıAlphan Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi

Atatürk Cad. Eriş Sitesi 66/1 B Blok K.4 D.20 Sahrayıcedid - Erenköy / İSTANBUL (İrtibat Büro: İstasyon Yolu Sokak No:3/1-130 Altıntepe, Kadiköy - İSTANBUL)

Telefon: +90 216 302 30 30

+90 216 302 30 40 - 41

Faks: +90 216 302 30 31 - 42

E-Posta: info@alphangumrukleme.com

Hizmetlerimiz

Alphan Gümrük Müşavirliği tarafından yönetilen bilgilendirme servisimiz, genel ve sektörel mevzuat değişikliklerini düzenli olarak takip etmekte ve müşterilerimizin anında özel veya genel bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

Kendimizi, hizmet verdiğimiz firmalarımızın bir parçası saymaktayız. Onların yaşayabileceği sıkıntıları ön görebilmek ve gidermek, üretimin kesintisiz devamını sağlamak,işlemleri zamanında ,doğru ve kâr'la yapmak, temsil ettiğimiz firmalarla bütünleşmek ve uyum içerisinde çalışmak en önemli hedefimizdir. Şunu çok iyi biliyoruz ki;firmalarımız varsa biz de varız.
İlkemiz; Güvenli, Doğru , kaliteli ve Hızlı hizmet verebilmektir. Globalleşen dünya dış ticaretinde "Gümrükleme" bir ayrıntı değil, çözümün bizzat kendisidir.


Ülkemizde Gümrük, Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kurumdur.Gümrükleme Hizmeti ise yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen dış ticaret işlemleri sırasında ürün ya da hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişinde devletle olan iş ve işlemlerin yürütülmesidir.

Dış ticaret işlemleri sırasında uyulması gereken kurallar bütünü olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye’nin gümrük konularında esas olan hukuk kaynağıdır. Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 5. maddesine göre bütün kişiler gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.

Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, Doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına,dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.

Gümrük işlemlerine konu eşya veya hizmetin her türlü gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından kendisine izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine de Gümrük Müşaviri denir. Gümrükleme hizmetleri kapsamında, gümrük müşavirleri, dolaylı temsil yoluyla kendi adına fakat başkasının temsilcisi olarak hareket ederler. Gümrük müşavirleri, temsil edilen kişi adına hareket ettiğini beyan etmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmekle mükelleftir.

Dış ticaret kuruluşlarının, konu Gümrükleme Hizmeti olduğunda dikkat etmesi gereken en önemli unsur; deneyimli, güvenilir, doğru yönlendirme sorumluluğuna sahip, yetki belgeli bir gümrükleme firmasının seçimidir. Yapılacak yanlış bir seçimin ve yapılacak yanlış bir işlemin kolaylıkla gümrük kaçakçılığı ve cezaları kapsamında değerlendirilme risklerini taşıdığı ve bunların dış ticaret şirketlerini telafisi güç masraflar, cezalar, zaman ve prestij kayıpları ile  karşı karşıya bırakacağı unutulmamalıdır.

Alphan Gümrük Müşavirliği, aşağıda sıralanan gümrük işlemlerini T.C.Ticaret Bakanlığı'na bağlı tüm Gümrük ve Ticaret Müdürlüklerinde ve bağlantılı resmi kurum ve kuruluşlarda değerli müşterileri adına uzun yıllardır başarıyla takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

 • İthalat Gümrük İşlemleri
 • İhracat Gümrük İşlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri,
 • Dahilde İşleme İşlemleri,
 • Hariçte İşleme İşlemleri ,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,
 • Antrepo İşlemleri,
 • Geçici İthalat İşlemleri,
 • Geçici İhracat İşlemleri,
 • Transit Rejimi İşlemleri,
 • Posta Gümrük İşlemleri,
 • Serbest Bölge İşlemleri,
 • Yeniden İhracat İşlemleri,
 • İmha İşlemleri,
 • Gümrüğe Terk İşlemleri,
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna,
 • Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri,
 • Geri Gelen Eşya İşlemleri,
 • Sınır Ticareti İşlemleri

İhracat İşlemleri

Yurt içinde üretilmiş bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir.

İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

 • İhrac edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması.
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.(Telafi Edici Vergi)
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tastikinin alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
 • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi.
 • İhrac edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması.
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
 • Evrak teslim formu ile evrakın tarafınıza teslimi.
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.


İthalat İşlemleri

Yurt dışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir.

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

İthalat hizmet başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
 • Door to Door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması.
 • Ordino alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasniflerinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
 • Küşat yapılması.
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
 • İlgili firmaların vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.


Transit İşlemleri

Bir malın; İthalat ve ihracat rejimi dışında, baska veya aynı ülkeye satılmasını ifade eder.

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

Transit rejimi; ulusal transit rejimi, 14.11.1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi), 22.6.2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 26.6.1990 tarihli Geçici İthalat Sözleşmesi ve 19/6/1951 tarihli Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamındaki transit işlemlerini kapsar.

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

 • Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
 • Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
 • Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
 • Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,
  taşınmasına izin verir.

Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak; havayoluyla, boru hattıyla, demiryoluyla, denizyoluyla yapılan taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz.

Transit Rejimine ilişkin genel düzenlemeler;

 • Gümrük Kanunu’nun 84 ile 92 nci maddeleri arasında,
 • Gümrük Yönetmeliğinin 212 ile 244 üncü maddeleri arasında,
 • 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Transit Rejimi)
 • 2012/4ve 2018/19 sayılı Genelgelerde yer almaktadır.


Hava Kargo Taşımacılığı

Hava Kargo Taşımacılığı


Karayolu Taşımacılığı

Karayolu Taşımacılığı


Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı


Fuar Organizasyon Danışmanlığı

Fuar organizasyon danışmanlığı hizmetleri